Jonas Gummesson: Wallström tillbaka i värmen på Natomötet, svd.se

När Natos utrikesministrar träffas i Bryssel återuppstår en kärna där även Sverige och Finland deltar. Tisdagens diskussioner genomförs i det så kallade 29 + 2 + 1 formatet, alltså medlemsländerna, alliansens två mest centrala partnerländer och Europeiska unionen.

 Sverige – och Wallström – har inte rosat marknaden i Nato efter beskedet i augusti att regeringen avser att skriva under FN-konventionen om en kärnvapenfri värld i New York…

Nu har guldkortet har förlängts och Sverige tar återigen plats i Natos innersta krets. I Bryssel diskuterar Wallström säkerhetsläget i Östersjöområdet, konflikten i östra Ukraina och krisen med Nordkorea med USA:s utrikesminister Rex Tillerson med flera…

– Förnyandet av Sveriges ställning som EOP-partner är ett uttryck för Natos excellenta samarbete med Sverige, säger en Natotjänsteman i ett officiellt besked, men med villkor att inte namnges.

Vidare sägs att Natorådet valde att bortse från FN-avtalet när guldkortet förlängdes och att Natos inställning till möjligheterna att reducera antalet kärnvapen har tydliggjorts i andra sammanhang: FN-konventionen kan motverka den processen. Fortsatta nedrustningsförsök bör drivas genom icke-spridningsavtalet NPT.

Nato har ett officiellt samarbete med 41 länder i Europa, i det forna Sovjetunionen, i Nordafrika, Mellanöstern och på andra håll i världen. Nu konstaterar den anonyme tjänstemannen att några av Natos partnerländer redan skrivit under FN-avtalet: Irland, Österrike, Algeriet och Nya Zeeland signerade konventionen den 20 september, två månader innan det svenska guldkortet förnyades. Läs artikel