Ledare: Dags täta luckorna i försvaret, dn.se

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats betydligt, och försvaret måste stärkas. Materielanslaget behöver öka avsevärt. Utredarens genomgång var koncis och pedagogisk. Huruvida Sverige rymmer politiker som vill förstå den är en annan sak.

Ingemar Wahlbergs uppdrag var dels att sammanställa vilken materiel Försvarsmakten har och vad den saknar, dels att undersöka vad behoven kostar. Resultatet är nedslående. Bristerna är stora, och med dagens budgetramar skulle kvaliteten sjunka. Att åstadkomma ett riktigt försvar, ett ”vasst och elakt”, kräver tillskott på 168 miljarder kronor under åren 2021-2030. Det skulle i princip betyda en fördubbling av materielanslagen […]

Wahlbergs utredning visar hur det fattas allt från stridsvagnar och fartyg till reservdelar. Vid ”oförändrad försvarsekonomi” menar han att det luftvärn med medelräckvidd, som till slut är på gång, bör prioriteras bort. Annars blir det för lite över till underhåll och kängor […]

Vad de rödgröna vill är oklart, ministrarna är oeniga om säkerhetspolitiken och MP håller emot. Allianspartierna vill på några års sikt nå Natos mål om försvarsutgifter på 2 procent av BNP, vilket är högst rimligt. I dag lägger Sverige, trots anslagsökningarna, fortfarande bara drygt 1 procent. Natomedlemskap vore logiskt, men är inte gratis. Läs artikel