Låt Östersjön förbli fredens hav! Mats Björkenfeldt recenserar ny bok

Erik Brattberg och Katarina Tracz är två svenskar nära knutna till förre amerikanske presidentkandidaten John McCains stiftelse, McCain Institute for International Leadership. Direktör för stiftelsen är Kurt Volker, tidigare USA:s Nato-ambassadör. Erik Brattberg skriver Svenska Dagbladet (18/6) att om Sverige skulle bli ”fullvärdig medlem i Nato skulle […] regional stabilitet främjas”. Några bevis för detta påstående anges dock inte. Samtidigt har Katarina Tracz, på förlaget Fri värld, låtit publicera boken Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön. Hon tackar inledningsvis Erik Brattberg samt Mats Johansson och Janerik Larsson, de två senare notoriska Nato-förespråkare i bland annat Svenska Dagbladet.

Förordet är skrivet av FOI-forskaren Mike Winnerstig, som på ett minst sagt nonchalant sätt påpekar, att ett svenskt Nato-medlemskap utgör ett ”lämpligt svar på de senaste årens ryska agerande, och skulle mycket verksamt bidra till en begränsning av de ryska möjligheterna att ställa till problem i hela östersjöområdet”.

Katarina Tracz anger en programförklaring: Fokus ligger på vad som enligt hennes mening är de främsta argumenten för ”i synnerhet ett svenskt Nato-medlemskap”.

I boken citeras Natos förre generalsekreterare Anders Fogh Rasmusen: ”There is high probability that he [Putin] will intervene in the Baltics to test Nato’s Article 5.”

I Artikel 5 anges: ”Parterna överenskommer att ett väpnat angrepp mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika skall anses som ett väpnat angrepp mot dem alla; och följaktligen överenskommer de att, om ett sådant väpnat angrepp inträffar, envar av dem kommer att, under utövande av rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar som erkänns av artikel 51 av FN-stadgan, bistå den part eller de parter som sålunda angripits genom att, individuellt och i samförstånd med övriga parter, genast vidta åtgärd som den bedömer nödvändig, inbegripet bruk av väpnat våld, för att återställa och upprätthålla säkerheten i det nordatlantiska området…”

Det kan ifrågasättas om Rasmusens riskbedömning har fog för sig. Och för övrigt: vad har det med svensk alliansfrihet att göra? Jo, påtalar författaren, ”den säkraste vägen för Nato till de baltiska länderna går via svenskt luftrum”. Men det kan väl inte vara riktigt? Den närmaste vägen är ju via Tyskland och Polen! Vad hon menar med ”säkraste vägen” förblir dock oklart.

Boken är ingen akademisk produkt, för det krävs ett pro et contra-resonemang. I litteraturförteckningen finns knappt några vetenskapliga arbeten upptagna. Än mindre debattböcker som lyfter fram fördelarna med att Sverige förblir alliansfritt.

Katarina Tracz avslutar boken med att påpeka att ”alliansfriheten och neutraliteten tjänat Sverige väl”. Man kan då tycka att det krävs starkare argument än att citera Mike Winnerstigs ”realpolitiska småstatsegoism” för att propagera mot något som tjänat väl!

Boken är tunn i argumentationen och påfallande historielös. En fördel med detta alster är dock att det är lättläst och den intresserade medborgaren har möjlighet att ta del av de svaga argument som Natoförespråkarna för fram, att ställas mot de tunga dito som förespråkas i boken Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! Argumentationen i den senare boken talar starkt för att svensk alliansfrihet är den bästa garantin för att Östersjön förbli ett Fredens hav.

Mats Björkenfeldt

 

Katarina is the director of the Swedish think tank Stockholm Free World Forum and an International Research Fellow at the McCain Institute.

Katarina Tracz has been working at the Stockholm Free World Forum (SFWF) since it was founded in 2011. She possesses wide experience in foreign and security policy analysis, focusing particularly on security in the Nordic-Baltic region. She is an active contributor to the debate on foreign and security policy in Swedish and international media, and has published several reports, articles and OP-EDs in major Swedish newspapers.

Previously, Katarina worked with press and communications for the Swedish Ministry for Foreign Affairs, amongst others. At the McCain Institute, her research focuses on American military presence in the Nordic-Baltic Sea Region.

Katarina is a native Polish and Swedish speaker and is fluent in English and French. She is the author of a forthcoming book on Nordic-Baltic security (Timbro publishing house).