Låt oss satsa på freden, falkopingstidning.se

Per Blomquist

[… Den allmänna värnplikten avskaffades snabbt utan att politiker gav tydliga skäl för den. Det som nu har återinförts är inte en allmän värnplikt utan värnplikt för några få. Det finns starka skäl för att satsa försvarets resurser på att i första hand bygga upp en allmän värnplikt för alla unga kvinnor och män. En allmän värnplikt innebär att alla medborgare tränas i att ta ansvar för att försvara Sverige. Det leder till en försvarsvilja och en vilja att samarbeta för att bevara frihet och fred i Sverige. En sådan uppbyggnad av ett psykologiskt försvar av Sverige är viktigare än att satsa merparten av resurserna på dyra vapensystem som inte kan matcha stormakternas. Läs artikel