Lars Trägårdh: Nationalstaten är vägen framåt, gp.se

[…] Som jag tidigare har noterat, bland annat på dessa sidor, kritiseras dels nationen av den postnationella vänstern för att vara exkluderande och främlingsfientlig, dels staten av den liberala högern för att vara förtryckande och otidsenlig. I det ena fallet är lösningen en värld utan gränser och ett ytlig bejakande av abstrakt tolerans av mångfald; i det andra ett globalt marknadssamhälle utan besvärande politiska regelverk och skatter. Sammantaget har det lett till en nedmontering av bland annat de institutioner – gemensam folkskola och allmän värnplikt – som historiskt skapat förutsättning för inte bara gemensam identitet, integration och social sammanhållning utan även en kapacitet för civilförsvar och en någorlunda trovärdig militär försvarsmakt. Läs ledaren