Lar USA rykke inn for å fylle hullene i det norske forsvaret, dagbladet.no

Jacob Børresen

Den amerikanske marinen etablerer seg på Andøya med inntil fem maritime fly, av typen P-8 Poseidon, for å drive havovervåking i nordområdene. Det amerikanske marinekorpset har etablert seg på Værnes med en stridsgruppe på rundt 400 soldater og ønsker å øke antallet til 650, og gjøre Værnes til USMCs viktigste støttepunkt i Europa. Det pågår forhandlinger om at det amerikanske luftforsvaret skal etablere Rygge som en framskutt operasjonsbase for kampfly.

Dette er et eklatant brudd på det som har vært hovedlinjen i norsk sikkerhetspolitikk siden 1949, og som basepolitikken har vært et konkret uttrykk for: forsvarsoppgavene i fredstid knyttet til overvåking og etterretning fra norsk jord, og permanent militær tilstedeværelse som ledd i avskrekkingen av Russland, skal utføres av norske avdelinger under norsk politisk og militær kontroll. […]

Regjeringens forsvars og sikkerhetspolitikk innebærer, avkledd all nytale, i realiteten et brudd med alt dette. Den avvikler det norske forsvaret og kompenserer ved å la amerikanske styrker overta viktige overvåkingsoppgaver og fylle hullene i norsk militær tilstedeværelse. Med det som i realiteten er en avvikling av Hæren i den rette betydningen av ordet, har Regjeringen foretatt en drastisk nedbygging, grensende til avvikling, av det norske territorialforsvaret. Gjeldende langtidsplan for Forsvaret og det nye hærforliket, endrer ikke vesentlig på det, til tross for alle milliardene som investeres. Läs artikel