Lågt förtroende för civila försvaret om det blir krig, dn.se

Bara en av tio svenskar har förtroende för att det civila försvaret ska klara att skydda dem i händelse av krig. Det visar en undersökning från DN/Ipsos. Samtidigt är det endast drygt en av tio som har lagrat vatten för att klara ett krisläge.[…]Vilket av följande alternativ anser du är viktigast för att stärka Sveriges militära säkerhet?