Lærer vi noen gang av våre katastrofer? ksu.no

Per Helge Pedersen, fast skribent

Nå har en ny katastrofe rammet verden. Denne gang av et bitte lite koronavirus som kan angripe alle og enhver – uansett rang og hudfarge. Dette lille viruset setter nå verden på en prøve man må helt tilbake til den siste verdenskrigens dager for å finne. Land etter land innfører nå unntakslover som gjør at verden stanser. […]

Men hva har skjedd.? Glasnost og moderne økonomisk tankegang gjorde at beredskapsnerven visnet i samfunnet. Alle beredskapsplaner ble sakte, men sikkert glemt og lagt bort. Politikerne støttet seg til eksperter og byråkrater som overtok styringen i samfunnet. For dem var beredskap noe gammeldags og kostbart. Alle de kostbare anleggene som ble bygget opp etter krigen ble lagt ned og solgt. Og de som ikke ble lagt ned har forfalt til ruiner. […]

Nå må alt fokus rettes mot den katastrofen vi står midt oppe i. Men når vi kan ta kontrollen tilbake og når pandemien er over, MÅ politikerne ta et oppgjør med seg selv. De MÅ ta kontrollen tilbake – og de MÅ love at dette ikke skal skje igjen. Nye katastrofer vil komme, men da MÅ man ha beredskapen i orden. Läs artikel