Kusinerna Wallenberg: ”För oss är risken betydande”, di.se

Jacob Wallenberg:
”Vi kommer från ett land som är beroende av internationell handel så för oss är risken betydande. Vi måste ha en möjlighet att verka i hela världen, i USA och i Kina. Vi måste kunna jobba med Kina och vi måste kunna ha en likabehandling. Kina har 100-tals miljoner medborgare som har lyft sig ur fattigdom sedan landet öppnade upp sig och det är viktigt att fortsätta på det spåret. Alternativet, att inte arbeta tillsammans, leder till långtgående negativa konsekvenser. Dels för minoriteter och de som har det sämst i Kina, dels vad det gäller hela världssamfundets förmåga att samverka. Först och främst i ekonomiska termer men frågan är mycket större än så. Jag tror verkligen på att samarbete gynnar alla. Inom mänskliga rättigheter har Kina tyvärr inte utvecklats till det bättre under de senaste åren. Men att samarbeta och politiskt se till att vi samtalar med varandra är fortsatt nödvändigt.”

Marcus  Wallenberg:
”Om man tittar historiskt så slutar protektionism ofta med tårar. Det är verkligen inte bra. Handel över gränserna bidrar till en fredlig värld och det är viktigt att ha med sig när man pratar om detta.”

”En annan oroande tendens är att vi får silos på teknologiomådena med olika standarder i olika delar av världen. Det är väldigt olyckligt. Anledningen till att till exempel mobiltelefoni är så billig i dag beror på att det har funnits en global standard, en global leverantörskedja och att det har funnits både konkurrens och samarbete mellan de aktörer som har utvecklat teknologin. Det är skälet till att det är viktigt att kämpa för att hålla gränserna och teknologiöverföringen öppna.”

Är det en affärsrisk att vara närvarande i Kina?

Jacob Wallenberg:

”USA har ett system där staten kan gå in och granska kinesiska och andra utländska investeringar och säga nej. Det finns ett förslag om ett liknande europeiskt system. Det tycker jag är rätt och det är bra med tydliga regler. Men i grunden handlar det om likabehandling. Om vi kan verka hos dem måste de kunna verka hos oss. Vi ser nu hur Kina på ett antal punkter håller på att öppna upp, till exempel för utländska banker och försäkringsbolag och en rad andra branscher. Det är steg i rätt riktning och är drivet av likabehandlingsprincipen. Vi måste fördjupa samarbetet och inte hamna i protektionism.” Läs artikel