Kungen kan känna sig säker, trendsmap.com

Svea Livgarde med vårt barnbarn Hugo går Högvakten på Slottet.
Värnplikten försvann alldeles för abrupt i Sverige o utan bred debatt. För Hugo var det nu självklart att göra den. Stolt morfar gick högvakt med Sjökrigsskolan för 60 år sedan…..
Jan Eliasson Twitter