KU kräver Hultqvist på svar om nya svenska ubåten, svd.se

Konstitutionsutskottet (KU) kräver nu insyn i statens miljardkontrakt med Saab på superubåten A26 – och särskilt om kostnaden kan öka ”vid utebliven export till annat land”.

Försvarsminister Peter Hultqvist har tidigare hänvisat till ”såväl försvarssekretess som kommersiell sekretess” för att slippa svara…

I sin KU-anmälan hävdade Allan Widman att Peter Hultqvist måste ha känt till ”förhållandet med en omförhandlingsrätt av kontraktet vid utebliven export” och att han varit i utskottet ”vid flera tillfällen” för att informera utan att ta upp exportklausulen.

I en riksdagsdebatt förra året menade Hultqvist att han av sekretesskäl inte kunde gå in på detaljer i avtalet, både av försvars- och kommersiella hänsyn. Samtidigt hade Försvarsmakten då redan valet att informera försvarsutskottet om att kontraktet mellan beställaren Försvarets Materielverk (FMV) och tillverkaren Saab innehåller just en klausul som ger företaget rätten till omförhandling om det inte går att hitta en exportkund till den nya ubåten. Läs artikel