Dags återinföra beredskapspolisen, Marie Axelsson S-gruppledare i kommunfullmäktige Sigtuna, stockholmstidningen.se

Trygghetsfrågan hamnar högt på dagordningen i Sveriges kommuner. Detta är något vi inte kan blunda för och åtgärder krävs omgående. Vi behöver snabbt öka polisens krishanteringsförmåga och öka invånarnas trygghet. Ett första steg bör vara att omgående återinföra beredskapspolisen, skriver Marie Axelsson.

Från och med den 1 oktober 2012 lades beredskapspolisen i Sverige ned efter ett beslut av den då styrande alliansregeringen. De ansåg att ett polisiärt förstärkningsbehov inte längre fanns.  Nedläggningsbeslutet möttes av kritik från olika håll eftersom den säkerhetspolitiska utvecklingen snarare talade för en utbyggnad. Läget har inte förbättrats och vanliga poliser används i dag till uppgifter som en beredskapspolis i stället skulle kunna utföra. Läs artikel