Krister Thelin vill ha värnplikt, svd.se

Vi återger här  en artikel från 6 mars 2015 av Krister Thelin, domare, tidigare statssekreterare i Justitiedepartementet när Gun Hellsvik (M) var justitieminister.

…Detta mitt lilla bidrag till den försvarspolitiska diskussionen syftar till att stödja Vänsterpartiet. De gamla kommunisterna har nyligen i riksdagen motionerat om att återinföra värnplikten. De har rätt. Alldeles oavsett vad som sker i övrigt behöver vi återknyta till den folkliga förankring som ett värnpliktssystem skapar. Alla unga svenska män och kvinnor bör mönstra och få fullgöra militärtjänst eller civilförsvarstjänst under en begränsad tid.

Syftet skall inte vara att bygga upp ett nytt invasionsförsvar baserat på kadrer av värnpliktiga eller en ”levée en masse”. I stället bör det ses som komplement till det högteknologiska professionella försvar som vi behöver. Med en grundutbildning på tre-fem månader kan alla bibringas vissa personliga färdigheter och insikter, att nyttiggöras efter selektion, krigsplacering och vidareutbildning som en värdefull reserv. Rekryteringsbasen breddas och personalförsörjningen för yrkesförsvaret underlättas. Läs artikel