Krigsrisken för Sverige ökar kraftigt med Natointrädet, nsk.se

Leif Nilsson, skåning och försvarsvän

Jag håller med Gay Glans när han konstaterar att krigsrisken ”ökade avsevärt när Sverige ansökte om NATO-medlemskap” och ”när USA fick access för kärnvapen på svensk mark.” […]

DCA-avtalet om att upplåta 17 baser i Sverige till amerikansk militär, ökar påtagligt risken att vi blir ett förstahandsmål vid ett krig mellan Nato och Ryssland. Avtalet innebär att vi avhänder oss vår nationella självbestämmanderätt då vi ger USA oinskränkt nyttjanderätt utan bestämmanderätt för svenska myndigheter. USA kan även placera kärnvapenbestyckade missiler på baserna.

Man kan fråga sig om försvarsminister Pål Jonson företräder Sveriges intressen. Han och hans gelikar i Reinfeldts regering var ju de som aktivt skrotade vårt starka totalförsvar. Berodde det på kortsiktigt tänkande eller var det kanske ett sätt att göra oss beroende av Nato?

Vår säkerhetspolitik ska ha som mål att säkra freden i Sverige och förhindra att vi blir en bricka i kampen mellan stormakterna. Neutralitet och ett välrustat nationellt försvar utan USA-kontrollerade militärbaser på vårt territorium, är det bästa sättet att främja avspänningen och säkra freden i Sverige. Läs artikel