Krever styrking av Forsvaret og politiet, aldrimer.no

Det er mye å ta fatt i før beredskapen er som den burde være. –Vi som samfunn må tørre å se oss i speilet, og spørre; Har vi alt på stell, har vi kontroll? Høringen om objektsikring viser at det har vi dessverre ikke, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund (NOF). Bongo slår fast at trusselbildet er sammensatt.[…]

– Når det gjelder den militære beredskapen er hovedproblemet at vi har et for lite forsvar og i særdeleshet en for liten landmakt. Vi har ennå ikke fått rettet opp i utfordringene med grunnmursproblematikken, logistikk og vedlikehold. Mye gjenstår fremdeles. Iveren fra regjeringen om outsourcing på flere områder gir åpenbare utfordringer med beredskapen, sier Bongo. Han slår fast at det er vesentlige mangler også ved den sivile beredskapen. Läs artikel