”Trident Juncture är en viktig Natoövning för Nordens länder”, dn.se

Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, Norges försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Danmarks försvarsminister Jussi Niinistö, Finlands försvarsminister Gudlaugur Thor Thordarson, Islands utrikesminister

En allvarlig säkerhetskris i Norden skulle påverka alla nordiska länder. Därför deltar Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island allt oftare tillsammans i militära övningar.

Drygt 50 000 soldater från 31 länder deltar just nu i en stor övning för att öva förmågan att agera tillsammans i en krigssituation. Övningen Trident Juncture 2018 är Natos största fullskaliga militära övning på årtionden. Den bekräftar alliansens förnyade fokus på det kollektiva försvaret av medlemsstaterna och den geopolitiska betydelsen av Norden som Europas nordligaste flank. Läs artikel