Konsten att inte fråga folket, abounderrattelser.fi

Då det under våren och försommaren framgick att Sverige håller på och gör upp egna militär- och försvarsavtal med USA, hickade vår Natodiskussion till.
Samtidigt som vi inte kommer längre i vår Natodebatt än till dörren som ska stå på glänt, insåg de flesta att det nu finns en reell risk för att Sverige kan gå sin egen försvarspolitiska väg.

Om Sverige slinker in i ett militärsamarbete med USA, och/eller in i Nato – utan att fråga om vi vill hänga med – skulle vi landa i ett läge där ensam inte längre vore så stark som ensam håller på och inbillar sig.
Den fråga som försiktigt ställdes av några få efter att Sverige berättat om sitt nya försvarspolitiska projekt var varför Finland inte är intresserat av att göra likande avtal med USA. Vi är trots allt Natopartner så det förslår.

Och nu är det just sådana avtal vi tycks göra upp.Läs artikel