Avvisa det moderata utspelet

Det är en oerhört belastande artikel som de bägge moderata riksdagsledamöter Karin Enström och Hans Wallmark har skrivit inför den amerikanske vicepresidentens Joe Bidens besök i Sverige inom kort. De insisterar på att Sveriges bedömning av den ryska gasledningen genom Östersjön ska böja sig för vad USA:s regering anser i detta fråga – Förenta staterna som inte ens är en Östersjömakt!

Givetvis måste den svenska regeringen avgöra alldeles på egen hand hur den ser på detta redan beslutade projekt. Förbättrade ekonomiska förbindelser mellan länder, såsom handel, brukar anses ha en spänningsdämpande effekt, och frågan är varför Sverige i ett redan spänt läge skulle vilja öka anledningarna till konflikt med en av sina grannar, Ryssland. Det moderata utspelet bör bestämt avvisas.

Om det finns sakligt motiverade skäl att stoppa projektet, måste naturligtvis Sverige kunna verka för detta. Men det får inte ske på lydstatsbasis.