Konsekvenser för svenska militära insatser i Mali, riksdagen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S): Björn Söder har frågat mig vilka konsekvenser militärkuppen i Mali får för Sveriges nuvarande och förestående militära insatser i Mali.

Sverige har ett brett och långsiktigt engagemang i Mali. Prioriterat i detta skede är att söka information om läget och hantera situationen för svensk personal på plats. För det längre tidsperspektivet för Regeringskansliet dialog med FN och EU om förutsättningarna för Minusma och EUTM Mali att fortsatt kunna verka i landet. Gällande det kommande svenska deltagandet i Task Force Takuba för Försvarsdepartementet dialog med Frankrike för att undersöka möjlig påverkan på insatsen.

Regeringskansliet följer noga den mycket oroande utvecklingen i Mali med den militärkupp som genomförts. Det är angeläget att konstitutionell ordning och demokratiska institutioner respekteras. Det är viktigt med en inkluderande dialog i Mali, att demokratiska, fria och rättvisa val genomförs och att det sker en fredlig och snar övergång till civilt styre. […]

Den folkrättsliga grunden för det svenska engagemanget i Mali består. Det nuvarande militära styret har också uttalat att man inte ifrågasätter ingångna avtal. Detta är en fråga som noggrant följs och analyseras inom Regeringskansliet. Läs svaret