Kinas arktiske strategi, prosjektutsyn.no

Kina publiserte januar 2018 sin første offisielle arktiske strategi. I strategien definerer Kina seg selv som «nær-arktisk stat».

De viktigste målene for Kinas deltakelse i Arktis defineres som «å forstå, beskytte og delta i styringen av Arktis, med det mål å beskytte fellesinteressene til alle landene og det internasjonale samfunnet i Arktis, og å fremme bærekraftig utvikling i Arktis».

Kina ser økonomiske muligheter i Arktis og planlegger et større infrastrukturprosjekt – en «Polar Silkevei». Planen er å utvikle handelsruter til sjøs i takt med den smeltende havisen, som vil kutte den fysiske distansen mellom kinesiske storbyer som Shanghai og tyske handelshavner med cirka 4 600 kilometer. Som et resultat vil det ta 20 dager mindre å frakte varer fra Kina til Europa gjennom nordøstpassasjen sammenlignet med ruten via Suez-kanalen (totalt 48 dager), ifølge BBC. Kina utvikler også nye isbrytere for å fremskynde prosessen. […]

Hele Kinas arktiske strategi kan leses her.