Russlands arktiske strategi, prosjektutsyn.no

Strategien bygger videre på Russlands tidligere strategi fra 2008 for tidsrommet 2008-2020. Det er flere likheter mellom de to strategiene, ifølge en sammenligning gjennomført av SIPRI.

For det første står beskyttelsen av Russlands nasjonale interesser høyt. Den nye strategien introduserer behovet for å «sikre suverenitet og territoriell integritet» som det viktigste nasjonale interessefeltet i Arktis. De sikkerhetspolitiske målene i den oppdaterte strategien fremhever bevarelsen av Russlands operasjonelle evner til å avskrekke aggresjon mot Russland i Arktis. […]

Russland søker økt investering i Arktis. I tillegg til oppfordringer til russiske private og statlige selskaper, har Russland den siste tiden inngått flere investeringsavtaler med Kina. Kinesiske selskaper har investert milliarder i energiprosjekter på Jamalhalvøya i nordlige Russland, og leter etter gass i Arktis sammen med russiske Gazprom. Samtidig er Russland skeptisk til Kinas utbygging av nye isbrytere. Russland, som leier ut sin isbryterflåte til passerende skip, er sterkt imot kinesisk konkurranse på feltet.

Hele Russlands arktiske strategi kan leses her.