Katastrofen i Kabul, militarhistoria.se

Hodder Stjernswärd

Under 1800-talet låg Afghanistan klämt mellan två expansiva stormakter: Ryssland i norr och brittiska Indien i sydost. Kampen om inflytande i den här delen av Asien – i kolonialistisk anda kallat the Great Game – har kommit att prägla Afghanistan långt in i vår tid.

Indien var det brittiska imperiets pärla och från denna position kände sig Storbritannien hotat av det makthungriga Ryssland. Dess tsarer kom under 1800-talets lopp att lägga en rad khanat och emirat kring Kaspiska havet under sig. I London såg många en ockupation av ”buffertstaten” Afghanistan som lösningen på problemet. I den brittiska pressen beskrevs landets härskare, Dost Muhammed Khan, som oroväckande ryssvänlig och röster höjdes för att han borde ersättas av en mer brittisktrogen regent.

Hertigen av Wellington var skeptisk, men utrikesministern lord Palmerston och generalguvernören i Indien, lord Auckland, blev allt mer entusiastiska, ivrigt påhejade av journalister och allmänhet. Läs artikel