Joe Biden och folkrätten

Mats Björkenfeldt

Den tillträdande presidenten Joe Biden har i Foreign Affair (March/April 2020) angett sin färdplan vad gäller utrikespolitiken. Han skriver bland annat att “the use of force should be the last resort, not the first. It should be used only to defend U.S. vital interests, when the objective is clear and achievable, and with the informed consent of the American people. It is past time to end the forever wars, which have cost the United States untold blood and treasure. As I have long argued, we should bring the vast majority of our troops home from the wars in Afghanistan and the Middle East and narrowly define our mission as defeating al Qaeda and the Islamic State (or ISIS). We should also end our support for the Saudi-led war in Yemen. We must maintain our focus on counterterrorism, around the world and at home, but staying entrenched in unwinnable conflicts drains our capacity to lead on other issues that require our attention, and it prevents us from rebuilding the other instruments of American power.”

Det är en rätt luftig programförklaring där man saknar åtaganden gentemot folkrätt och FN-stadga. Joe Biden stödde Irakkriget , men han backade inte upp president Obamas bombkrig i Libyen 2011. Mot denna bakgrund kan det vara av intresse att söka finna de akademiska säkerhetsexperter som Biden kan tänkas lyssna på.

John Ikenberry är professor vid Princeton University. Han uppges vara expert på USA:s utrikespolitik och skriver regelbundet i Foreign Affairs. Ikenberry har nu utgett boken A World Safe for Democracy. Liberal Internationalism and the Crises of Global Order (Yale University Press 2020).

På sajten har vi regelbundet anmält alster av John Mearsheimer, Stephen Walt, Patric Porter och Andrew Bacevich, vilka alla hävdar sig vara ”realister” och, enligt Ikenberry, ser ”liberalism” i detta sammanhang som ”inherently expansionism and self-destructive”. Ikenberry är å sin sida för liberalism. Han vill sprida demokrati till alla FN:s 193 stater med USA i täten. Den intressanta frågan är om det ska ske på frivillig väg eller med hjälp av vapenmakt. Ikenberry öppnar för det senare med stöd i principen responsibility to protect (R2P). Han skriver: “The goal for liberal internationalists should be to seek as wide an agreement as possible on the legal bases for intervention..  Ikenberrys synsätt är häpnadsväckande – som att inblandade parter kan komma överens om annat än vad lagen bjuder! Hans fribiljett för amerikansk ”expansionism” har mötts av gillande från inflytelserika säkerhetsrådgivare som Ann-Marie Slaughter och Joseph S Nye JR .

Domaren i Internationella domstolen i Haag, James Crawford, har givit ut den nionde upplagan av Brownlie’s Principles of Public Interna­tional Law (Oxford 2019). Han klargör på sidan 729, att ”it remains clear that the ’responsibility to protect’ cannot be used within the framework of  Articles 2(4) and 51 to justiy the unilateral use of force.” Ikenberrys synsätt är alltså inte bara häpnadsväckande utan strider även mot folkrätten.

Att avgående presidenten Trump struntar i folkrätten vet vi; senast genom att erkänna Marockos krav på suveränitet över Västsahara, trots att Internationella domstolen 1975 slog fast motsatsen. Låt oss hoppas att Joe Biden är mer intresserad av att följa den internationella rätten, och inte tar råd av John Ikenberry och likasinnade.