Jens Stoltenberg: Politiska orosmoln kan splittra Nato, svt.se

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg varnar för att splittringen mellan Donald Trumps USA och de europeiska Nato-länderna kan få allvarliga konsekvenser för det transatlantiska samarbetet.[…]

Jens Stoltenberg menar att det inte finns någon garanti för att Nato-samarbetet kommer att bestå och vädjar nu till USA och de europeiska Nato-länderna att lyfta sina blickar och se till behovet av enighet i en kritisk tid.

”Vi står inför det mest oförutsägbara säkerhetsläget i vår generation: internationell terror, utvecklingen av massförstörelsevapen, cyberattacker och ett Ryssland som har gjort ingripanden i grannländer och försöker blanda sig i våra inhemska angelägenheter.” skriver han till The Guardian. Läs artikel