”Jag hade inte velat möta oss i strid”, sydostran.se

Marinstridsdagarna har dragit igång. Försvarspersonal träffas för att diskutera ämnet Gråzonen – ett tillstånd mellan krig och fred.

Utanför konserthuset står beväpnade skyddsvakter och militärpolis. En schäfer håller uppsikt över alla som passerar in. Under fyra dagar hålls Marinstridsdagarna i Karlskrona då över 1 000 personer från Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets materielverk och flera andra myndigheter finns på plats.

– Här får vi en chans att träffas och utbyta tankar och idéer mellan alla verksamhetsområden, det är inte så ofta alla är samlade på det här sättet, säger Jens Nykvist, marinchef…

– Gråzon, kris för landet och totalförsvar är en het fråga i många avseenden i år. Vi lever med det även i marinen. Totalförsvarsutveckling är viktig. Därför är polisen med i dag och här finns även kustbevakningen, som vi ett allt intensivare samarbete med, säger Anders Olovsson, marintaktisk chef…

Anders Olovsson menar att det inte finns någon anledning att känna rädsla för en väpnad konflikt i Sverige.

– Jag skulle inte rekommendera någon att vara rädd. Om någon ändå är rädd så blir min rekommendation att man besöker MSB:s hemsida och följer deras anvisningar för att vara förberedd på en kris, till exempel ett längre strömavbrott. Detta gäller alltså inte i krigssituationer.

Han menar att marinens förmåga att agera utifrån tillgängliga resurser är god, liksom förmågan att växla mellan övning och skarp situation. Om en konflikt skulle inträffa i Sveriges närhet ska marinen vara en avskräckande faktor för vidare aggressioner, så kallad tröskeleffekt. Läs artikel