En värld som roterar runt en ny axel, Peter Landelius, tankesmedjantiden.se

Valet av Donald Trump till USA:s 45:e president markerar inledningen på en global säkerhetspolitik med nya mekanismer.
Peter Landelius menar att utrikespolitiken måste baseras mindre på rysskräck och krigshysteri, och mer på en rationell syn på omvärlden.

Det var Lord Palmerston som sa det först, men tanken var inte ny och har fått många utformningar både förr och senare. Men hans version är särskilt tänkvärd: »Länder har inte permanenta vänner eller allierade, bara intressen.«
Just nu pågår en säkerhetspolitisk omprövning i stora delar av världen.

I den mån USA inte längre kan eller vill styra världens öde fnns det en rad nya kandidater som prövar möjligheterna att utöka sina intressesfärer. Under den nya globaliseringens glanstid handlade det framför allt om Brics-länderna: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. I dag är nog bara Kina och Indien trovärdiga aspiranter på framtida stormaktsstatus. Läs artikel