Ja till omstrukturering av försvaret, sla.se

Per Blomquist

Jag fäster mig vid Raimo Jakolas inlägg i SLA den 30/7 2019, där han går rakt på sak och konstaterar att båda parter, USA och Ryssland, har ”missilrobotar mot mark-, sjö- och luftmål som effektivt kan bekämpa våra fasta och rörliga mål ner till fordonsstorlek”. Ett starkt skäl för omstrukturering av vårt duellförsvar som kan slås ut på kortare tid än förre ÖB Sverker Göranssons enveckasförsvar. […]

Jakola väljer att undersöka defensivt försvar och anvisar medel för detta mot stormakternas anfallsrobotar som 15 minuter efter avfyring kan nå mål på svenskt territorium. Indirekt defensivt försvar med blandning av jägartrupp och gärna pansrade förband med beväpning, som Jakola föreslår, kan bli starkt krigsavhållande. […]

USA/Nato har sin styrka på Atlanten och på den europeiska kontinenten och Ryssland sin i västra Ryssland och på Kola.

I kampen mellan de stora giganterna ska Sverige inte delta vare sig med förberedelser i form av övningar eller med värdlandsavtal. Det är ett svek mot svenska folket. Vad är lösningen? Politiskt kan den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen tas bort liksom värdlandsavtalet. Läs artikel