Intentionsavtal om produktutveckling av inhemska gevär, puolustusvoimat.fi

Försvarsmaktens logistikverk och Sako Oy har ingått ett intentionsavtal om produktutveckling av en gevärsproduktfamilj och förberedelser för upphandling av ett gevärssystem. Gevärssystemet innehåller två olika systemkonfigurationer, nämligen skarpskyttegevär för skarpskyttar och ett halvautomatiskt gevär för gruppens stödskytt.

Intentionsavtalet är ett led i den långsiktiga utvecklingen av skarpskyttarnas prestationsförmåga inom Försvarsmakten. Läs artikel