Det USA driver med nå er direkte i strid med det som er i Norges interesse, highnorthnews.com

Representanter fra amerikansk UD kom nylig med sterke advarsler mot kinesiske og russiske forsøk på å utfordre vestlige alliertes interesser i nordområdene. Rune Rafaelsen (Ap), ordfører i Sør-Varanger kommune mener Norge må utvikle en egen selvstendig nordområdepolitikk.

– Kina erkjenner nå viktigheten av Kirkenes, som sikrer et vestlig endepunkt for den nordlige sjørute, og de er der oppe og forsøker – igjen – å få folket i Nord-Norge på sin side. Dette sa Kenneth J. Braithwaite nylig i en høring da han ble innsatt som marineminister i USA.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kommune sier til High North News at det ikke er i Norges interesse å lytte til USA.

–  Det de sier er ahistorisk. Jeg håper det så snart som mulig skjer et skifte hos amerikanerne. Det de holder på med nå er ødeleggende, mener Rafaelsen. […]

– Det USA driver med nå er direkte i strid med det som er i Norges interesse. Vi har bygd opp et godt samarbeid med Russland gjennom Barentssamarbeidet. Dette samarbeidet kommer til å bli enda viktigere i fremtiden, sier han. Läs artikel