Intensiv försvarsövning för Hemvärnet, corren.se

Det är full fart på hemvärnssoldaterna vid Kvarn. Cirka 360 frivilliga soldater finns ute i skogen och övar på att försvara landet.

Hemvärnet är allt annat än ett kamouflagegrönfärgat vuxendagis för medelåldersmän. Ute vid Kvarns militära skjutfält laddar frivilligsoldater, kvinnor som män, sig inför strid. Det pågår just nu krigsförbandsövning vid Kvarn där drygt 360 hemvärnsoldater tränas under ett par intensiva dagar. Östergötland är uppdelat i två hemvärnsbataljoner, 30:e i söder och 31:a i norr.

Hemvärnet, som är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation, omfattar nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden spelar en mycket viktig roll ur ett nationellt och territoriellt perspektiv. Hemvärnsförbanden är samtidigt krigsförband och har till huvuduppgift att skydda, bevaka samt stödja samhället vid kris.Läs artikel