Ingen eftergiftspolitik!

I ett inlägg på sin blogspot driver generalmajor Karlis Neretnieks vidare sin tes om att Nato bör få tillgång till svenskt territorium för att vid behov kunna ingripa militärt i Baltikum. (Vi har tidigare kommenterat det i olika inlägg på den här sajten, Sverige som bas för Nato och   De som vill kriga i österled). Neretnieks skriver: ”Ur svensk synvinkel är en Natoanslutning en tämligen uppenbar lösning för att öka såväl Sveriges som grannländernas säkerhet och för att bidra till ökad stabilitet i regionen. Såväl Nato som Ryssland har klara behov av att kunna utnyttja svenskt territorium vid en eventuell konflikt i Östersjöområdet. Nato behöver utnyttja svenskt luftrum och sjöterritorium för att kunna försvara Baltikum.”

Utgångspunkten för Neretnieks är inte Sveriges försvar och Sveriges säkerhet. Istället är det hur Sverige skall pusslas in som en bricka i stormaktspelet mellan Ryssland och Nato i Östersjöområdet. ”Ett svenskt medlemskap i alliansen skulle bidra till att minska Rysslands möjligheter att billigt och enkelt ’låna’ svenskt territorium och också öka Natos möjligheter att ingripa till stöd för sina baltiska medlemmar. Rysslands möjligheter, och därmed också förhoppningsvis vilja, att använda, eller hota med, militära maktmedel gentemot de baltiska staterna skulle minska.”

Från Nerenieks synpunkt är ett svenskt medlemskap i Nato viktigare än ett finskt medlemskap i Nato. Ett Nato-medlemskap kan komma att innebära ökade krigsrisker genom Finlands blotta geografi, det vill säga den långa landgränsen med Ryssland. Enligt Nerenieks är däremot Sverige ett bra land för Nato att få med sig. Vårt territorium lämpar sig väl för Nato att utgångsgruppera sig i vid militära insatser i Baltikum.

Neretnieks märkliga förslag till gambling med Sveriges säkerhet bygger på föreställningen om att Sverige ska vara en skyddsmakt, en god och villig krigare. Den inställningen kan inte påräkna något folkligt godkännande i vårt land. Att stå utanför krig har varit ledstjärnan för svensk säkerhetspolitik under 200 år, och den politiken har svenska folket slutit upp kring.

De baltiska staterna har gjort sina säkerhetspolitiska val genom att gå med i Nato. Det är Nato som skall skydda dem. Sverige är alliansfritt och har som främsta säkerhetspolitiska linje att skydda sitt eget territorium genom eget försvar. Om Nato vill undsätta sina alliansbröder i Baltikum, får dess styrkor ta en annan väg än över Sverige. Sverige ska inte bedriva eftergiftspolitik i oträngt mål.