Incidenter och kränkningar, Lars-Gunnar Liljestrand

Förra veckan inträffade en incident mellan det svenska stridsledningsplanet ASC 890 och ett ryskt stridsflygplan av typen SU-27 utanför Bornholm. Vanligtvis har ryska flygplan i närheten av Sverige bara vikt åt annat håll när svenska plan dykt upp. Det ryska planet var aldrig inne på svenskt territorium.

Försvarsminister Peter Hultqvist säger till Svenska Dagbladet att Sverige skall agera via den incidentberedskap vi har. I övrigt konstaterade försvarsministern att bilden av ett skärpt läge i Östersjöområdet är detsamma som ”en bra tid tillbaka”.

Även Försvarsmakten tonar ned händelsen och skriver i ett pressmeddelande:

”Fredagen den 15 januari påbörjade en svensk incidentberedskapsrote uppdraget att genomföra en visuell identifiering av ett ryskt jaktflygplan av typen SU-27 ’Flanker’ i södra Östersjön, öster om Bornholm.

När den visuella identifieringen inleddes gjorde det ryska planet kraftiga undanmanövrar i både fart och höjd, ett uppträdande som får anses vara ovanligt. Någon fara för flygsäkerheten förelåg inte och hela händelsen inträffade över internationellt vatten, strax utanför svensk flyginformationsregion.”

Spänningen har trappats upp i Östersjöområdet både från Rysslands sida och från Natos sida.

Svenskt territorium har kränkts 42 gånger under de senaste fem åren. Av de kränkande länderna ligger USA i topp med sju kränkningar följt av Ryssland med sex. Men vad kränkningarna har bestått av har hittills varit okänt för flertalet. Endast tre kränkningar har varit kända för allmänheten. Det gäller två ryska kränkningar med attackplan och en av ett amerikanskt signalspaningsplan.

Men Sverige har också bidragit till den ökade spänningen genom att regeringen förra året gav Nato tillstånd att under en sexmånadersperiod flyga med spanings- och övervakningsplan av typ AWAC över svenskt territorium. Nato flyger AWAC-planen från Norge till Polen och ville uppenbarligen ha en snabbare väg genom att gå över Sverige.

Det är viktigt att försvaret markerar mot sådana incidenter som den vid Bornholm och att man avvisar främmande flyg, om det rör sig om en kränkning av svenskt territorium (vilket dock inte var fallet den här gången). För att minska risken för incidenter i framtiden bör inte Sverige förlänga avtalet med Nato om rätt att flyga AWAC-plan över vårt territorium. Sverige har allt intresse av att ingen av stormakterna ser vårt territorium som sin intressesfär.