Svenskt luftrum får inte bli tummelplats för stormakter, Lars-Gunnar Liljestrand

Sveriges Television kunde den 18 december informera om att svenska regeringen gett Nato tillstånd under en sexmånaders period att flyga med spanings- och övervakningsplan av typ AWAC över svenskt territorium. Nato flyger AWAC-planen från Norge till Polen och ville uppenbarligen ha en snabbare väg genom att gå över Sverige.

Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterade beslutet med att Sveriges linje är att samarbeta med Nato, inte att söka medlemskap.

Hultqvist förklarade inte på vilket sätt tillståndet för överflygning skulle ligga i svenskt säkerhetsintresse. SVT kunde meddela att säkerhetsexperter man talat med säger att rutten över Sverige är viktig. Den ger snabb förbindelse till Kaliningrad och de baltiska ländernas kustområden. AWAC-planen kan alltså ha en viktig roll defensivt, för att i tid upptäcka rysk uppladdning. Men likaväl kan planen ha en offensiv roll, om Nato planerar en motsvarande insats mot Ryssland.

Den 18 juni 2014 kränkte ett amerikanskt spaningsplan svenskt territorium över Gotland. Planet var på uppdrag i Östersjön och möttes av ryska jaktplan som gick upp från Kaliningrad. För att komma undan vek det amerikanska planet av och in i svenskt luftrum. Enligt medier skall Sverige ha sagt nej till en begäran om att få passera svenskt territorium, men utrikesdepartementet har vägrat att kommentera dessa uppgifter Uppenbarligen ansåg amerikanerna att man borde kunna använda svenskt luftrum för att komma undan.

Risken är uppenbar att både USA/Nato och Ryssland kan uppfatta vårt territorium som öppet för västmakterna, med resultatet att svenskt luftrum blir en tummelplats för stormakterna.

Från den svenska regeringen har budskapet hela tiden varit att Sverige skall behålla sin alliansfrihet för att inte bidra till att öka spänningarna mellan stormakterna i Östersjöområdet. Ryssland och Nato kommer inte att ställas öga mot öga, eftersom Finland och Sverige ligger emellan som en alliansfri buffert.

Just den viktiga aspekten riskerar att tappa trovärdighet, om inte Sverige värnar sitt territorium mot bägge sidor. Svensk alliansfrihet innebär att vi själva försvarar oss och håller främmande makter borta från vårt land, vårt luftrum och våra vatten.

Att i oträngt mål göra eftergifter mot stormakter i fredstid är obetänksam politik.