Impopulär utveckling av tyska försvarskostnader, sr.se

Tyskland planerar att höja försvarsutgifterna kraftigt under kommande år. Men det är fortfarande långt kvar till Nato- överenskommelsen om en försvarsbudget motsvarande minst två procent av BNP.

Samtidigt står uppdraget för det tyska försvaret inför stora förändringar, som diskuteras på den pågående försvarskonferensen i Berlin. Sedan konferensen, som samlar försvarets militära och civila ledare, senast hölls för två år sedan, har mycket nytt diskussionsstoff tillkommit.

Det handlar framför allt om de transatlantiska relationerna, som har utgjort en grundpelare i tysk säkerhetspolitik under efterkrigstiden. Men sedan Trumps tillträde i Vita huset har förtroendet ifrågasatts allt mer. Läs artikel