Hvorfor snakkes det bare om sårbarheten i Nordsjøen? nordnorskdebatt.no

Skjalg Fjellheim, politisk redaktör

«Norge har et forsvar på lavbluss som på ingen måte er skodd for ruskeværet vi har i vente. Vi har valgt den billigste løsningen og satser på amerikansk hjelp om det verste skulle skje. Men amerikanerne er på vei bort fra Europa og konsentrerer seg nå om Kina og utviklingen i Asia.»

Dette er ikke mine ord, men et direkte sitat fra en av Norges fremste eksperter på forsvar og med doktorgrad i krigens folkerett, Cecilie Hellestveit, som nylig har utgitt boken «Dårlig nytt fra Østfronten» – om Russlands krig mot Ukraina.

«Skulle Svartehavet bli en Nato-sjø, slik Østersjøen er i ferd med å bli etter Sveriges og Finlands medlemskap i Nato, vil alle russiske militære vannruter mot vest ende i nord, i Barentshavet. Russlands maritime kapasiteter vil dermed i større grad bli konsentrert i nord, i Norges nærområder, påpeker Hellestveit. […]

Og ingen steder er så forsvarsløse som Nord-Norge og gassfeltet Snøhvitfeltet utenfor Vest-Finnmark. Ikke har vi noe troverdig sjøforsvar med kun fire fregatter stort sett ved kai i Haakonsvern i Bergen. Kystvakten er ikke svaret på de sjømilitære utfordringer vi står overfor.

Like ille er det med Luftforsvaret. Det lille vi har er av politikerne plassert på Ørlandet i form av et 20-tall F35 jagerfly med et pilotkorps som først etter 2025 blir i stand til å bruke flyet fullt ut – Full Operating Capability, FOC. Glem Evenes, som er en base under oppbygging for overvåkingsflyet P-8 Poseidon pluss to stk F-35 fly øremerket for luftpolitioppgaver, dvs. identifisere inntrengere i vårt luftrom. De skal ikke slåss. […]

La oss derfor se på hva som virkelig står på spill like utenfor Vest-Finnmark. Snøhvit-feltet som er en vesentlig del av den naturgass som Europa er avhengig av, ligger totalt uten forsvar. Russerne kan sette hele feltet ut av spill med et beskjedent angrep – fordi Nord-Norge ikke har sjøforsvar eller luftforsvar tilgjengelig, og bestemmer de seg for å lamme denne utrolig viktige energikilden for Norge og Europa kan de gjøre det ustraffet og på svært kort tid. Läs artikel