Norge blir innhentet av sine sikkerhetspolitiske feilgrep i nordområdene, nordnorskdebatt.no

Skjalg Fjellheim, politisk redaktör

[…] Sett fra nord er det lett å peke på det åpenbare spørsmålet først; hvorfor ikke det norske anlegget for produksjon av flytende gass i Hammerfest er beskyttet av verken heimevern eller luftvern.

Gassen i Norskehavet og Barentshavet bør utvilsomt utvinnes langt raskere enn i dag. Det tvinger seg på en ny erkjennelse – det kan ikke skapes nok energi for Europa uten at Norge tar et enda større ansvar.

Når Putin angriper de liberale frihetene handler vår respons om mer enn den viktige våpenhjelpen til Ukraina. Gassen på norsk sokkel er nå avgjørende for å redde Europas demokratier. Men er vi i stand til å beskytte en fremtidig økt produksjon i nordområdene?

Det er vi neppe. Fregattene er uten helikopter, med redusert evne til å kontrollere havrommet. Ikke nok med det; den norske marinen er i sin helhet lokalisert fire-fem seilingsdøgn unna operasjonsområdene mellom Svalbard, Bjørnøya og det norske fastlandet. […]

Hvor lenge Norge kan la det skure og gå, vil tiden vise. I sin nye bok advarer Cecilie Hellestveit om at Russland vil vende blikket mot nordområdene og Barentshavet når Østersjøen blir NATO-hav etter Finland og Sveriges inntreden i forsvarsalliansen.

Og skulle Russland tape på bakken i Ukraina, vil trolig også Kinas militære aktivitet tilta i nord for å støtte russerne, ifølge Hellestveit. Läs artikel