Läckorna troligen sabotage, forsvarsmakten.se

[…] – Vi följer noggrant läget inte bara i det aktuella området utan bevakar alla rörelser i svenskt närområde tillsammans med våra partnerländer. I nuläget ser vi inga oroväckande militära aktiviteter, men vi är beredda att snabbt agera om så krävs, säger Försvarsmaktens insatschef Michael Claesson.

Ingen detonation har ägt rum inom svenskt territorialvatten. Det är inte frågan om ett angrepp på svenskt territorium.

Från svenskt håll är det just nu Kustbevakningen som ansvarar för att undersöka och bevaka platsen. Läs pressmeddelande