Hvorfor dilte etter Trump? aftenposten.no

John Berg Major (R) forsvarsanalytiker

[…] Trumps sammenligning av forsvarsbudsjettene halter fordi han unnlater å nevne den store ubalansen i USAs favør i kjøp av forsvarsmateriell. Europeiske NATO-lands kjøp hos amerikansk forsvarsindustri gir store inntekter, sikrer mange arbeidsplasser og genererer grunnlag for forskning og teknologiutvikling som ytterligere befester USAs grep på markedet.

Vi har også flere eksempler på at når europeisk forsvarsindustri en sjelden gang vinner store kontrakter i USA, endrer amerikanerne reglene og kjører nye konkurranser der amerikanske konkurrenter vinner. Hvorfor bruker ikke blant annet Aftenposten informasjonen avisen har fått? Läs artikel