Hva skjer egentlig i nord? aldrimer.no

Russland skrur stadig opp den sikkerhetspolitiske temperaturen i nord. Seilingsaktiviteten til den russiske marinen er tredoblet de siste fem årene. Amerikanerne øker samtidig sin maritime overvåking i nord, i tett samarbeid med Norge.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) forsøker intenst å late som om den økede frekvensen av amerikanske overvåkingsflyvninger i nordområdene og Barentshavet med P-8A Poseidon fra US Navy er rutinemessig. Det greier de bare sånn halvveis. Kunnskapsrike mennesker med litt historikk innabords slår fast at det selvsagt har vært slik at amerikanerne også tidligere har vært innom og mellomlandet på Andøya flystasjon i forbindelse med øvelser og trening. Men det er lenge siden den amerikanske MPA-aktiviteten (MPA: maritime patrol aircraft) har hatt en slik intensitet i nord slik den har nå…

Normalt opererer de amerikanske overvåkingsflyene fra Keflavik Air Base på Island. Men det skjer noe i nord som gjør at Norges allierte mener det er nødvendig å oppgradere overvåkingsdekningen fra Barentshavet. Aldrimer.no har de siste par ukene forsøkt å få svar fra det amerikanske forsvaret på hvorfor flere amerikanske overvåkingsfly og allierte tankfly de siste er blitt eskortert til og fra Island med F-15 Eagle jagerfly fra US Air Force. Det forteller militære kilder til Aldrimer.no. Eskortevirksomheten er enten trening/øving eller en indikator på et øket trusselnivå i nordområdene. ..

Russiske myndigheter opplyste 29. oktober i år at aktivitetsnivået til den russiske marinen, herunder for Nordflåten i nord, er tredoblet de siste fem årene. I et intervju med militæravisen «Krasnaya Zvezda» (Røde stjerne) slo Russlands marinesjef, admiral Vladimir Korolyov, fast at antall seilingsdøgn har økt fra 5900 døgn i 2013 til 17.100 dager for 2017.På norsk side var det The independent Barents Observer som var først med å melde de nye tallene fra russisk side…

Dersom USA tar over hovedansvaret for den maritime overvåkingen i Barentshavet vil det representere en slik endring. Det vil også være et skritt i retning av en farligere situasjon i nord. Vår russiske nabo reagerer generelt mer fiendtlig på amerikansk og andre lands nærvær i nord enn hva gjelder det norske Forsvaret. Er det en pris vi er villig til å betale, som en konsekvens av at regjeringen ikke bruker nok penger på landets nasjonale forsvar? Läs artikel