Russland satser 2660 mrd på forsvar, aldrimer.no

Russlands nye forsvarsplan for perioden 2018-2025 legger opp til at landet skal bruke 19 trillioner rubler, tilsvarende 2660 milliarder kroner, på sine stridskrefter. Det er nyhetsbyrået TASS som melder dette. Russland fortsetter dermed en betydelig opptrapping av hele sin forsvarssektor. Spesielt ubåtvåpenet, Hæren, Luftforsvaret og de strategiske atomvåpnene har fått mye oppmerksomhet de siste årene. I tillegg har Russland trappet opp øvelses- og beredskapsnivået kraftig.

«Det nye statlige våpenprogrammet er nesten ferdig. De finansielle parametrene har vært gjenstand for en lang og opphetet debatt. Nå har vi landet på at det skal være 19 trillioner rubler. Programmet er på linje med tidligere planer i årlige budsjettbeløp, men ikke i absolutte beløp», sier Viktor Bondarev, pressesjef for det russiske overhusets forsvarskomité.

Russlands økonomi, er sammenlignet med mange EU-land, ikke spesielt imponerende. Bruttonasjonalproduktet er rundt 1,3 trillioner dollar. Det er bare litt mer enn et land som Spania, og kun omkring en tredel av Tysklands bruttonasjonalprodukt. Likevel er Russland en av verdens største militærmakter. Det skyldes i hovedsak to forhold. For det første produserer landet nesten alt av sine militære varer selv. Lønninger, innkjøp og råvarekostnader betales i rubler, ikke i amerikanske dollar. Og prisene er mye lavere i Russland enn i EU. Dermed får landet omtrent tredoblet effekten av sine forsvarsinvesteringer, sammenlignet med det EU eller NATO-land får.

I korte trekk: Russland kan kjøpe tre stridsvogner, mens Tyskland får råd til én for den samme summen. Den andre faktoren er at Russland ganske enkelt bruker en langt større del av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar. Russland bruker 5,4% av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar, mot 1,26% hvis vi igjen ser på Tyskland. Basert på denne pengebruken er Russland en mye større militærmakt, og kanskje sammenlignbar med Tyskland, Frankrike og Storbritannia til sammen. Läs artikel