Hva skal norske soldater gjøre i Niger? dagbladet.no

I en kort melding fra Statsministerens kontor 9. februar ble det opplyst at det nå er kommet på plass en avtale om status for de norske styrkene som driver med kapasitetsbygging i Niger.

Hva dette innebærer er foreløpig ikke klart. Vi vet ikke om norske soldater allerede er på plass i Niger eller om dette er en utplassering som planlegges. Hvilke styrker det er snakk om og hvor mange vet vi heller ikke. Det vi vet er at dette ifølge Statsministerens kontor er et kapasitetsbyggings oppdrag hvor norske soldater skal bidra med trening og andre former for militær opplæring […]

Er dette noe vi bør være med på, og hvis ja, på hvilken måte? Hva kan oppnås med militære virkemidler i denne delen av verden og hvilke fallgruver kan vi komme til å støte på? […]

USA jakter terrorister i ørkenen sammen med Frankrike. Italia gikk nylig også inn i Niger med 470 soldater. De er der for å prøve å strupe migrasjons og flyktningrutene, mens de tyske troppene, i hvert fall offisielt, er der for å støtte FN-operasjonen som pågår i nabolandet Mali.Läs artikel