Hva kan vi lære av Ukraina-krigen? Og hva vil avgjøre den? forsvaretsforum.no

Stig Jarle Hansen, stadsviter ved NMBU

Ukraina-krigen har skapt sterke følelser i Norge, noe som er naturlig da invasjonen av et selvstendig land bryter med både rettferdighetsfølelse og mange av de normene vi trodde var etablert i Europa etter den kalde krigen.

Diskusjonen kan likevel være problematisk, en del av dekningen av krigen har vært «jingoistisk» (et engelsk sjåvinismebegrep som innebærer en nasjonalistisk innstilling, kombinert med fiendlighet mot andre nasjoner, red.anm.) med et element av ønskedrømming fra vestlig side. Vi kan fort undervurdere Russland og overvurdere våre egne kapasiteter.

Det er viktig å bevege seg forbi denne typen retorikk, og se på noen av de mer oversette momentene som har formet Ukraina-krigen, og som til slutt kommer til å avgjøre krigen. Noen av disse momentene har blitt oversett i norsk forsvarsplanlegging. Slik kan vi lære av Ukraina-krisen.

En nøktern vurdering av hendelsesforløpet rundt Ukraina-krigen og mytene som har dannet seg rundt krigføringen, og virkningene på internasjonale forhold, kan være nyttig. Her er fire myter rundt Ukraina-krigen, som for vår egen skyld burde problematiseres, og hva som til slutt vil avgjøre krigen: Läs artikel