Marinens höstövning 2022, forsvarsmakten.se

Under perioden 24-31 augusti genomför marinen en större övning i inloppet till Göteborgs hamn samt i Hakefjorden in till Stenungssund och Wallhamn. Syftet med övningen är att träna på att skydda svenska hamnar och transportleder till havs. Militär personal, fartyg, båtar och helikopter kommer med stor sannolikhet att synas och höras mer än normal i området. […]

I övningen deltar förband från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Älvsborgs amfibieregemente och Helikopterflottiljen. Även andra myndigheter deltar i övningen, bland annat Kustbevakningen. Övningarna kommer att pågår dygnet runt och genomförs främst på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfältsområden till havs och på land. I dialog med enskild markägare och kommuner har tillstånd godkänts för att bedriva viss verksamhet även på civil och kommunal mark. Läs pressmeddelande