Hva har vi lært og hvordan kan vi gjøre det beste ut av det forsvaret vi har endt opp med? nordnorskdebatt.no

Øystein Steiro Sr. vaktmester

[…] For tesen om ‘det militærteknologiske paradigmeskiftet’ og at overlegen teknologi avgjør alle kriger og at bakkestyrker er overflødige, har vist seg å være en fiksjon. Overlegen teknologi kan vinne slag, men utfallet av kriger avgjøres av mennesker, soldater og sivile samt deres forsvars- og kampvilje og evne til å tåle tap. Det har erfaringene fra bl.a. Afghanistan ettertrykkelig demonstrert. Med overlegen militærteknologi vant vi alle slag, men tapte krigen. Amerikanerne har for lengst innsett dette og trukket den konklusjon at teknologi ikke kan erstatte boots on the ground. Det har vært en gryende erkjennelse av det samme under Bruun-Hanssen. Dette er riktig vei å gå. Landmakten må gjenoppbygges. […]

Var det opp til meg, og antakelig også om det var opp til Diesen, om etterpåklokskapen omsider har slått inn, må vi først og fremst gjenoppbygge landmakten, forsvarsterskelen og evnen til forsvar av eget territorium koste hva det koste vil. Det er ikke slik at vi ikke har tåd. Det er et spørsmål om politisk vilje. Da må vi imidlertid de fagmilitære rådgiverne ta utgangspunkt i sundt bondevett og våre sikkerhetspolitiske behov og fortelle politikerne i klartekst hva det innebærer og hva det koster slik at det er åpenbart hvilken risiko de tar ved å la være. Det er det vi har fagmilitære rådgivere til. Så får det endelige ansvaret ligge på politikernes skuldre der det hører hjemme. Det er det vi har politikere til. Läs artikel