Hultqvists anslag fem miljarder lägre än mitt, Sten Tolgfors i Svenska Dagbladet

Direkt efter Georgienkriget, hösten 2008, krävde Socialdemokraterna att försvarsanslagen för 2009 skulle sänkas med en miljard kronor, jämfört med Alliansregeringens budget. Hösten 2009 krävde Socialdemokraterna att försvarets anslag för 2010 skulle skäras ner med två miljarder kronor, jämfört med Alliansens budget. Hösten 2010 gick Socialdemokraterna till val på och budgeterade för att försvarsanslagen för 2011 skulle skäras ner med två miljarder kronor, jämfört med Alliansregeringen. Läs artikel