Befinner vi oss i krig?

I en inbjudan till utgivningen av en skrift, Trolltyg – varning för rysk desinformation, varnar tankesmedjan Fri värld för ett Ryssland som sedan 2000 leds ”av en KGB-officer [Vladimir Putin]”, vilken bedriver ett ”krig mot västmakterna”, där ”konventionella militära styrkor […] ackompanjeras […] av psykologisk krigföring”.

Detta är ett häpnadsväckande påstående. Ingen krigsförklaring har utfärdats. Rysslands ”konventionella militära styrkor” befinner sig på fredsfot. En ”psykologisk krigföring” pågår förvisso – utgående från Ryssland, liksom från flera andra länder. Ryssland strider på ett otillåtet sätt i Ukraina, men är det verkligen ett krig mot Väst?

Frågan är: Varför vill Fri värld, troll eller ej, suggerera en krigssituation som de facto inte existerar? Krig pågår – i Ukraina, i Syrien och på andra platser, det är sant. Men återigen: är det krig Väst kontra Öst? I det första fallet handlar det om en utomordentligt allvarlig grannstatskonflikt, som Ryssland har huvudansvaret för. I det andra fallet ett inbördeskrig som Väst verksamt har bidragit till.

Det är dags att lugna ned sig. Fri värld hetsar upp. Hetsar upp – inte bara sig själva. Skulle inte vår uppgift istället vara att dämpa lidelserna?