Hultqvist tar avstånd från del av Natoutredningen, svd.se

Försvarsminister Peter Hultqvist tar avstånd från en bärande slutsats i betänkandet ”Säkerhet i en ny tid”. När det saknas gemensamma försvarsförberedelser mellan Sverige och USA och Nato hamnar båda sidor i ”ett planeringsmässigt mörkerland” i en krigssituation, enligt utredaren.

– Jag tycker inte att det är ett rimligt sätt att se det, säger Hultqvist till SvD…

– Finns det eller finns det inte någon form av förpliktelser eller åtaganden, öppna eller dolda, från USA:s sida?

Enligt Hultqvist innebär det svensk-amerikanska försvarssamarbetet ”inte gemensamma planer eller åtaganden”. Utredarens centrala slutsats är att det innebär att båda sidor försätts i ”ett planeringsmässigt mörkerland” och att militärt samarbete då måste ”improviseras”. Försvarsministern har tidigare inte kommenterat innehållet i betänkandet. Nu avvisar han den bedömningen:

– Jag tycker inte det är ett rimligt sätt att se det, säger Peter Hultqvist till SvD.

Varför inte?

– Man måste se de möjligheter som hela vårt samarbete bygger på. Det höjer tröskeln, det skapar handlingsmöjligheter i en krissituation. Samtidigt är det vårt ansvar att höja vår militära förmåga.Läs artikel