Att försvara sitt land är en moralisk plikt, Bo Lundin , Kristianstadsbladet

Under senaste tiden har jag kunnat läsa på sociala medier och här i Kb inlägg om värnplikten utan att se något i inläggen om att försvaret av landet är en moralisk plikt för alla.Ska vi vara en suverän stat med en statsmakt vars primära uppgift är att skydda sin befolkning då måste alla medverka. Det var ett felbeslut att lägga ned regementena och stoppa den allmänna värnplikten i malpåsen. Beslutet togs i euforin över Glasnost och Perestrojka samt Warszawapaktens upplösning. Nu är säkerhetspolitiska läget ett annat…

Till och med vår duktiga politiska ledarredaktör hemföll till en ledare i ämnet utan att tangera den moraliska skyldigheten. Istället talas vitt och brett om ungdomars behov av frihet, resor och studier istället för värnplikt och att vi behöver proffsiga soldater. En överste här på orten har enligt artikel i Kb uttalat att vi behöver ”någon form av värnplikt”.

Vi behöver en allmän värnplikt, bred och tillräckligt lång för att ge soldater och befäl möjligheter att klara en strid utan att direkt bli ”kanonmat”.Läs artikel