Hultqvist fördömer dödlig raketattack i Irak, ekuriren.se

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) fördömer i en skriftlig kommentar till TT onsdagens attack mot militäranläggningen i basen Taji.

”Sverige fördömer gårdagens attack på Tajibasen i Irak. Två amerikaner och en brittisk soldat omkom. Flera skadades. Sverige har trupper på Tajibasen och vår personal stöttar med befintliga resurser på plats för att hantera den allvarliga situationen. Ingen svensk personal har skadats. Försvarsmakten har kontinuerlig kontakt med förbandet. Vi har direktkontakt med försvarsmakten och följer utvecklingen noga.

Detta är oacceptabelt. Vi vet ännu inte vem som står bakom attackerna. Vi kan konstatera att detta var en planerad attack med ett stort antal avfyrade raketer mot basen. Försvarsmakten gör löpande utvärderingar av säkerhetsläget för de svenska soldaterna i de internationella insatserna.” skriver Hultqvist. […]

Raketattacken skedde på onsdagskvällen och är den 22:a i ordningen sedan slutet av oktober i fjol mot mål där USA:s militär är verksam. Det framgår inte vem eller vilka som ligger bakom den, men vid tidigare tillfällen har USA riktat skulden mot irakiska militära grupperingar som stödjs av Iran. Läs artikel