Hotbild kräver samförstånd, Elisabeth Sandlund, ledare i Dagen

Alla hot, kanske inte ens de flesta, mot vårt land är inte militära. Men de som finns går inte att bortse från.

Bedömningen att det är ytterst osannolikt med ett isolerat anfall mot Sverige har fog för sig. Däremot förefaller risken att vi dras in i en väpnad konflikt i vårt närområde större än på länge…

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) tycktes i sitt anförande på Folk och Försvar mer angelägen att markera mot allianspartiernas utspel om höjda anslag än att understryka viljan att få till stånd konstruktiva diskussioner. Med tanke på att bara vara sjätte svensk känner förtroende för försvarets förmåga att försvara Sverige mot intrång och kränkningar handlar det om en politisk fråga som lämpar sig illa för raljans utan som måste tas på största allvar…Läs ledaren